fbpx
Резервирайте

Общи условия

Целта на настоящата Декларация за поверителност е да ви информира за практиките на Juno Hotel Sofia, свързани със събирането, използването и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъп или използване на нашия уебсайт или хотелски услуги и свързани продукти или която може да бъде събрана по друг начин от нас.

Отсядайки в нашия хотел и използвайки свързани продукти и услуги, или като посещавате нашия уебсайт, вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата лична информация (както е дефинирана по-долу) в съответствие със следните правила и условия.

Политиката е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента).

Общи положения

Във връзка с предоставянето на услугите и извършването на дейността си „НУОМО” ООД (ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ), в качеството си на администратор, обработва лични данни на своите клиенти – физически лица, както и лични данни на други лица, посочени в по-долу, в съответствие с правилата и принципите на настоящата Политика.

 

“НУОМО” ООД е дружество с ЕИК 204627002, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Иван Денкоглу 40, тел.: (+359 2) 4897000, имейл адрес: ДДС номер: BG204627002

Субекти на данни

Във връзка с предоставяните услуги ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) Физически лица, посещаващи уебсайта HTTP://WWW.JUNOHOTEL.COM/;

(б) Физически лица, които правят резервации от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице чрез уебсайта;

(в) Физически лица, ползващи услугите, предоставяни от ЮНО ХОТЕЛ СОФИЯ, включително, но не само, хотелско настаняване, ресторантьорство и свързаните с тях услуги, предоставяне на конферентни зали и зали за събития и др., както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, ползващи посочените услуги;

(г) Физически лица, които от свое име или от името на друго лице са отправили запитвания (включително, но не само по имейл, факс, телефон, молби, сигнали, жалби или друга кореспонденция до ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ);

(д) Физически лица, за които се съдържа информация в запитвания, молби, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена до ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ.

Услугите, предоставяни от ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ, могат да се поръчват само от дееспособни лица, навършили 18 години.

Категории лични данни

Информацията (категории лични данни) относно субектите на данни, която се обработва от ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ съгласно настоящата Политика може да включва:

Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

(a) Идентификационни данни: трите имена на госта; дата на раждане; пол; националност; ЕГН (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; документ за самоличност дата на издаване; дата на валидност на документа за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.

(б) Данни за контакт: телефонен номер; имейл адрес; адрес.

(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на стая; етаж; дати на престой (дата на настаняване, дата на напускане); продължителност на престоя (брой нощувки в хотела); туристически пакет, ако е ползван; предпочитания за тип стая (пушачи/непушачи); Статус на VIP гост.

Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация относно начина на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и др.); информация относно дължими и извършени плащания; информация относно падежа на плащане и просрочени/непогасени задължения; банкови данни (банка, IBAN, титуляр на сметка); валута на плащането; номер, дата на изтичане и титуляр на кредитната/дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в разписката за оторизация на плащането; наименование на юридическото лице; адрес на юридическото лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); разписки (подписани).

Данни, които събираме автоматично. Когато използваме нашия уебсайт, ние също така автоматично събираме информация, част от която може да са лични данни. Това включва данни като езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистрационни файлове, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглед или резервация) ), хронология на сърфиране, потребителски идентификатор на резервация и тип на преглежданите данни.

Цифрови видеозаписи. Това са данните, събрани чрез системите за видеонаблюдение, използвани от Юнона Хотел София във всички обществени части на нашия хотел (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, фитнес, коридори, стълбища, входове) за сигурност, контрол и опазване на обществения ред .

Във връзка с услугите и функционалностите на уебсайта:

(a) Данни, обработвани във връзка с резервация за настаняване: пълно име, имейл адрес; телефонен номер; държава; номер, дата на изтичане и титуляр на кредитната/дебитна карта; CVC код; брой стаи; брой гости, включително брой възрастни и брой деца; корпоративен код/код за достъп; код на участник в събитие и/или групово настаняване; номер на резервация; специални оферти и преференции (с изрично посочване във формата за резервация); пакетни данни

(b) Информация от регистрационни файлове за влизане, регистрационни файлове на сървъри, защитни стени на уеб приложения и други устройства, попадащи в тази категория: дата и час, IP адрес, URL адрес, браузър и информация за устройството.

Как използваме Вашата лична информация

Резервирайте и потвърдете вашите хотелски резервации;

Направете всички необходими неща за администриране на тези услуги;

Осигуряват ви персонализирана интерактивна комуникация;

Може да използваме вашите данни за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете отзив на гост след престоя ви. Това може да помогне на други пътници да изберат настаняването, което им подхожда най-добре. Ако изпратите отзив от гост, той може да бъде публикуван на нашия уебсайт.

Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на тези услуги;

Да ви съветваме за нови продукти и услуги, които може да представляват интерес за вас;

Развиваме и поддържаме нашите отношения с вас и общуваме с вас;

Събиране на непогасени задължения;

Таксуваме ви за нашите продукти и услуги;

Възможно е да има други причини, когато се свързваме по имейл, по пощата, по телефона или като ви изпращаме текстови съобщения, в зависимост от данните за контакт, които споделяте с нас, може да се наложи да отговорим и да обработим заявките, които сте направили.

Оказване на съдействие при разследване на нарушение; както и предприемане на действия при извънредни обстоятелства, застрашаващи живота, здравето или безопасността на човек

Категории лични данни

Информацията (категории лични данни) относно субектите на данни, която се обработва от ХОТЕЛ ДЖУНО СОФИЯ съгласно настоящата Политика може да включва:

Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

(a) Идентификационни данни: трите имена на госта; дата на раждане; пол; националност; ЕГН (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; документ за самоличност дата на издаване; дата на валидност на документа за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.

(б) Данни за контакт: телефонен номер; имейл адрес; адрес.

(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на стая; етаж; дати на престой (дата на настаняване, дата на напускане); продължителност на престоя (брой нощувки в хотела); туристически пакет, ако е ползван; предпочитания за тип стая (пушачи/непушачи); Статус на VIP гост.

Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация относно начина на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и др.); информация относно дължими и извършени плащания; информация относно падежа на плащане и просрочени/непогасени задължения; банкови данни (банка, IBAN, титуляр на сметка); валута на плащането; номер, дата на изтичане и титуляр на кредитната/дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в разписката за оторизация на плащането; наименование на юридическото лице; адрес на юридическото лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); разписки (подписани).

Данни, които събираме автоматично. Когато използваме нашия уебсайт, ние също така автоматично събираме информация, част от която може да са лични данни. Това включва данни като езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистрационни файлове, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглед или резервация) ), хронология на сърфиране, потребителски идентификатор на резервация и тип на преглежданите данни.

Цифрови видеозаписи. Това са данните, събрани чрез системите за видеонаблюдение, използвани от Юнона Хотел София във всички обществени части на нашия хотел (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, фитнес, коридори, стълбища, входове) за сигурност, контрол и опазване на обществения ред .

Във връзка с услугите и функционалностите на уебсайта:

(a) Данни, обработвани във връзка с резервация за настаняване: пълно име, имейл адрес; телефонен номер; държава; номер, дата на изтичане и титуляр на кредитната/дебитна карта; CVC код; брой стаи; брой гости, включително брой възрастни и брой деца; корпоративен код/код за достъп; код на участник в събитие и/или групово настаняване; номер на резервация; специални оферти и преференции (с изрично посочване във формата за резервация); пакетни данни

(b) Информация от регистрационни файлове за влизане, регистрационни файлове на сървъри, защитни стени на уеб приложения и други устройства, попадащи в тази категория: дата и час, IP адрес, URL адрес, браузър и информация за устройството.

Как използваме Вашата лична информация

 1. Резервирайте и потвърдете вашите хотелски резервации;
 2. Направете всички необходими неща за администриране на тези услуги;
 3. Осигуряват ви персонализирана интерактивна комуникация;
 4. Може да използваме вашите данни за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете отзив на гост след престоя ви. Това може да помогне на други пътници да изберат настаняването, което им подхожда най-добре. Ако изпратите отзив от гост, той може да бъде публикуван на нашия уебсайт.
 5. Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на тези услуги;
 6. Да ви съветваме за нови продукти и услуги, които може да представляват интерес за вас;
 7. Развиваме и поддържаме нашите отношения с вас и общуваме с вас;
 8. Събиране на непогасени задължения;
 9. Таксуваме ви за нашите продукти и услуги;
 10. Възможно е да има други причини, когато се свързваме по имейл, по пощата, по телефона или като ви изпращаме текстови съобщения, в зависимост от данните за контакт, които споделяте с нас, може да се наложи да отговорим и да обработим заявките, които сте направили.
 11. Оказване на съдействие при разследване на нарушение; както и предприемане на действия при извънредни обстоятелства, застрашаващи живота, здравето или безопасността на човек

Когато разкриваме Вашата лична информация

Освен с вашето съгласие, ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или даваме под наем вашата лична информация на или с други.

Можем да споделяме лична информация с трети страни, ако закон, заповед, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни упълномощава да направим това.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за вас само когато доброволно я предоставите. Обикновено ние ще търсим съгласие за използването или разкриването на вашата лична информация по време на събирането. При определени обстоятелства може да бъде поискано съгласие, след като информацията е събрана, но преди употреба (например, когато искаме да използваме информация за цел, която не е идентифицирана преди това).

Ние няма да изискваме, като условие за доставка на продукт или услуга, да се съгласите със събирането, използването или разкриването на информация извън това, което се изисква за изпълнение на изрично посочените и законни цели, за които информацията се предоставя.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, при спазване на законови или договорни ограничения и разумно предизвестие. Ако искате да оттеглите съгласието си по всяко време, моля, свържете се с нас на . Ще ви информираме за последиците от оттеглянето на съгласието.

Бисквитки

Нашите клиенти трябва да знаят, че информацията и данните могат да се събират автоматично чрез стандартната работа на нашите интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Информацията, събрана по този начин, не е лична информация.

Как защитаваме Вашата лична информация

Ние полагаме разумни от търговска гледна точка усилия, за да гарантираме, че личната информация, събрана от вас, е защитена срещу загуба и неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана както в електронна, така и в хартиена форма. Достъпът до вашата лична информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за сигурност на информацията, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и неоторизиран достъп.

Запазване и съхранение на вашата лична информация

Ние съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са били събрани, и за спазване на приложимите закони, а вашето съгласие за такива цели остава валидно след прекратяване на отношенията ни с вас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предизвестие. Декларацията за поверителност, публикувана по всяко време или от време на време чрез този уебсайт, ще се счита за Декларация за поверителност, която е в сила към момента.

НАДЗОРЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Уебсайт: HTTPS://WWW.CPDP.BG/ .

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, проблеми с поверителността или други въпроси относно това как обработваме вашата лична информация, можете да се свържете с нас:

Адрес: София 1000, ул. Иван Денкоглу 40.
Имейл:
Телефон: (+359 2) 4897000

приемаме:
Нова година 2024
crossmenu